About Us

ปัจจุบัน I.T.ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจคอมพิวเตอร์มากว่า 30 ปี
ผ่านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับหลายๆรูปแบบธุรกิจ
และด้วยเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่ทันสมัยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิธีการจัดการ
เรามั่นใจว่าSolution ของเราจะสามารถช่วยผลักดันธุรกิจของท่านให้มีศักยภาพเหนือกว่าหรือทัดเทียมคู่แข่ง
ช่วยลดต้นทุน ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแน่นอน
…หากท่านกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจธุรกิจ ทำได้จริง มีบริการหลังการขายอย่างดี
เราคือคำตอบ TheOne-Soft.com